З-РД - Заявление Фонд за подпомагане лечението на граждани