2100. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи