ПИ-ЗДИ Предоставяне на информация за повторно ползване от Община Троян, на основание Закона за достъп до обществена информация