2072. Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа