З-РД - Заявление за получаване на суми от бели петна