1978. Заявлени за издаване на заверени копия от архив на "Държавна собственост" - КАУ