2784. Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията