2667 Заявление за одобряване на план за управление на строителни отпадъци и/или План за безопасност на здравето