3166 Заявление за прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници