2878. Заверка на данните на свидетели, посочени от собственика в молба - декларация до нотариуса за обстоятелствена проверка