2105. Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение