1989. Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти