2025. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива