2052. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал