2063. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи - КАУ