2118. Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър