2010. Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон - КАУ