2035. Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства - КАУ