2050. Прекратяване на категория на туристически обект